Vragen

Voor woningzoekenden

Stap 1: voeg de woning(en) die je wil huren toe aan je interesselijst. Dit kun je doen door bij de desbetreffende woning te klikken op de groene knop ‘Nu huren’.

Stap 2: wanneer je tevreden bent met je interesselijst dien je je interesses definitief te maken door bovenin je scherm op het contractje te klikken en vervolgens op ‘maak een profiel’.

Stap 3: nadat je je basisgegevens hebt ingevuld ontvang je van ons een bevestigingsmail om je wachtwoord in te stellen en instructies over het aanleveren van je financiële gegevens. Het door jou aangemaakte profiel noemen we het ‘iDD’. Dit iDD is een beveiligde omgeving waar je jouw documenten veilig kan uploaden.

Stap 4: nadat je de benodigde documenten volledig in het iDD hebt geüpload kun je bij ons een woning bezichtigen. Tijdens de bezichtiging krijg je een intentieverklaring mee welke je indien je interesse hebt kunt versturen naar huren@edelwonen.nl.

Stap 5: Na het versturen van de intentieverklaring ontvang je binnen enkele dagen meer informatie over de definitieve woningtoewijzing.

PS: Nadat je op onze woonruimtes hebt gereageerd kan het enige tijd duren voordat je reactie van ons krijgt. In ieder geval ontvang je voor de beschikbaarheidsdatum van de woning van onze en email met een uitnodiging voor de bezichtiging of een afwijzing. Je hoeft ons in de tussentijd niet te bellen, wij hebben helaas geen update.

Nadat je op onze woonruimtes hebt gereageerd kan het enige tijd duren voordat je reactie van ons krijgt. In ieder geval ontvang je voor de beschikbaarheidsdatum van de woning van ons een email met een uitnodiging voor de bezichtiging of een afwijzing.

Je hoeft ons in de tussentijd niet te bellen, wij hebben helaas geen update.

Hieronder vindt je de lijst met benodigde financiële gegevens. Wanneer je op de website je woningvoorkeuren definitief hebt gemaakt kun je in het iDD je financiële documenten uploaden.

Loondienst
– kopie ID-kaart/paspoort
– bewijs van huidig adres (recente brief overheidsinstelling of BRP)
– goedhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (indien u in een huur- of koopwoning woont)
– werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
– laatste 3 loonstroken
– bankafschrift met daarop de laatste storting van uw salaris

Student
– kopie ID-kaart/paspoort
– bewijs van huidig adres (recente brief overheidsinstelling of BRP)
– goedhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (indien u in een huur- of koopwoning woont)
– kopie van inschrijving onderwijsinstelling
– bewijs ontvangst studiefinanciering DUO van ‘mijnduo’

Indien u een bijbaan heeft:
– werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
– laatste 3 loonstroken
– bankafschrift met daarop de laatste storting van uw salaris

Ondernemer
– kopie ID-kaart/paspoort
– bewijs van huidig adres (recente brief overheidsinstelling of BRP)
– goedhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (indien u in een huur- of koopwoning woont)
– winst- en verliesrekening van de laatste 2 jaar (zichtbaar opgesteld door erkende accountant d.m.v. bijvoorbeeld contactgegevens, bedrijfsstempel en handtekening)
– kopie kvk inschrijving

Pensioen
– kopie ID-kaart/paspoort
– bewijs van huidig adres (recente brief overheidsinstelling of BRP)
– goedhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (indien u in een huur- of koopwoning woont)
– bewijs AOW-strook
– bewijs pensioenstrook

Ja wij hanteren een inkomenseis. Het bruto maandinkomen is minimaal 3,75 maal de kale huur (excl. servicekosten en bijkomende leveringen en diensten). Kijk in de specifieke woningadvertentie om te zien welke inkomenseis er wordt gehanteerd.

Het bruto maandinkomen berekenen wij door het totale jaarinkomen (zoals genoteerd om de werkgeversverklaring) te delen door 12. Inkomen zoals meeruren, vakantiegeld, eindejaarsuitkering of andere toeslagen worden meegerekend met het bruto maandinkomen.

Studiefinanciering wordt voor 50% meegerekend.

Een garantsteller is toegestaan mits je zelf voor 80% aan de inkomenseis voldoet. De garantsteller ondertekent een garantstellingformulier waarmee hij/zij aangeeft garant te staan voor de huurbetaling. Wanneer je als huurder zelf de huur niet betaalt kunnen wij de garantsteller vragen om de huur te voldoen. Dit garantstellingsformulier kun je downloaden in het iDD onder ‘documenten’ en dien je te uploaden samen met een kopie legitimatie en bewijs van inkomen (bijv. een loonstrook) van de garantsteller.

De selectieprocedure voor de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders wordt gehanteerd in het kader van de Wet goed verhuurderschap en heeft tot doel voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de toewijzing van een huurwoning tot stand komt. Deze werkwijze is tevens gericht op het voorkomen van (woon)discriminatie.

Het is ons streven om de betreffende huurwoning te verhuren aan de meest geschikte kandidaat-huurder. Dit is een kandidaat-huurder waarvan het zo aannemelijk mogelijk is dat deze correct en tijdig aan alle verplichtingen kan voldoen die uit een huurovereenkomst voortvloeien en op de best passende termijn. Het onderscheid tussen kandidaat-huurders geschiedt door objectieve rechtvaardiging. Onderscheid tussen kandidaat-huurders dient een legitiem doel en de verhuurmakelaar zal daar passend en evenredig naar handelen.

Binnen deze procedure wordt er geen informatie verlangd over:

  • Etnische of culturele achtergrond
  • Religieuze identiteit
  • Politieke voorkeur
  • Seksuele gerichtheid
  • Genderidentiteit en/of -expressie
  • Lichamelijke of geestelijke gezondheid

1. Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een van goede naam en faam bekendstaande werkgever heeft de voorkeur. Dit geeft opdrachtgever de meeste financiële zekerheid. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, (recent) zelfstandig ondernemerschap en andere vormen van inkomstenbronnen zoals alimentatie, een stagevergoeding, een garantstelling door derden, een erfenis, huurinkomsten etc., kunnen wel degelijk ook leiden tot toewijzing van een huurwoning, maar dat is maatwerk.

2. Hoogte van het inkomen
Na een eventuele minimale inkomenseis heeft het hoogste (gezamenlijke) inkomen de voorkeur. Dit geeft opdrachtgever de meeste financiële zekerheid ten aanzien van de nakoming van de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst.

3. Gedegen en controleerbaar positief huurverleden
Een kandidaat-huurder met een positieve en verifieerbare verhuurdersverklaring heeft de voorkeur. Kandidaat-huurders zonder aantoonbaar huurverleden is maatwerk, want dat vergt nadere informatie of onderzoek.

4. Een positieve screening van ID bewijs en solvabiliteit
Een kandidaat-huurder kan een woning alleen toegewezen krijgen onder het voorbehoud dat de identiteit kan worden geverifieerd en de financiële draagkracht in orde is. Om dit te toetsen voert de verhuurmakelaar een grondige screening uit. Een onderdeel van deze screening is een handmatige controle op echtheidskenmerken van het ID uitgevoerd door de verhuurmakelaar. De uitslag van deze screening kan leiden tot een afwijzing (ook na een initiële toewijzing).

5. Samenstelling huishouden
Het is belangrijk dat er een passende bewonerssamenstelling geldt per woning. Dit om overlast en schade te voorkomen, maar ook om bijvoorbeeld overbewoning van woningen te voorkomen. Er zal daarom bij toewijzing rekening worden gehouden met de bewonerssamenstelling per woning. Afhankelijk van het type woning hebben bepaalde samenstellingen de voorkeur. Dit is maatwerk per woning.

Ja, vóór de sleuteloverdracht betaal je een borg. Deze borg is gelijk aan de bruto huurprijs (kale huurprijs samen met servicekosten en eventuele extra’s zoals een parkeerplaats of berging). Mocht je de woning verlaten dan dient deze weer in dezelfde staat, zonder gebreken en huurachterstanden, te worden opgeleverd. Na een correcte oplevering ontvang je de waarborgsom retour.

De minimale huurperiode verschilt per wooncomplex maar bij de meeste complexen is de minimale periode 12 maanden. Informeer hiernaar bij onze medewerkers.

Wanneer je in je iDD profiel de woning in je interesselijst hebt staan en bij de NAW je bruto maand salaris (incl. vakantiegeld en toeslagen) hebt ingevuld wordt je meegenomen in de bezichtigingsselectie. Wanneer je wordt geselecteerd als kandidaat ontvang je hierover een email waarbij je de optie hebt om de woning te accepteren of af te wijzen. Zodra de betreffende bezichtiging gepland staat ontvang je een nieuwe mail met een uitnodiging en gaan we bezichtigen!

Het kan zijn dat je na je reactie op de woning(en) enige tijd niks hoort. Je zult in ieder geval voor de ingangsdatum van de woning een mail krijgen met hierin de bezichtiging of bericht dat de woning is toegewezen aan een andere kandidaat.

Ja, echter wel onder bepaalde voorwaarden. Indien je net of nog niet begonnen bent bij je nieuwe baan kun je geen loonstroken overhandigen en heb je mogelijk nog een proefperiode. Om toch in aanmerking te komen vragen wij je om een garantstelling te overhandigen. Middels deze garantstelling geef je ons extra financiële zekerheid.

Het garantstellingsdocument kun je downloaden in het iDD bij ‘mijn documenten’. Deze dien je dan ingevuld en ondertekend te uploaden in het iDD samen met een kopie legitimatie en bewijs van inkomen van de garantsteller.

Voor Bewoners

Een verhuurdersverklaring kun je via het huurdersportaal bij ons opvragen.

Je kunt je huur opzeggen door te mailen naar huren@edelwonen.nl of via het huurdersportaal, met in het onderwerp van je mail ‘Huuropzegging + adres’. De huur kan enkel beëindigd worden aan het einde van een volledige kalendermaand.

In de opzeggingsmail dien je te vermelden je:
– naam
– adres
– datum dat je wenst op te zeggen (altijd de laatste dag van de volgende maand)

Over het algemeen ontvang je omstreeks 1 maand na de einddatum van je huurovereenkomst de borg retour.

Dit kan langer duren indien de woning niet in originele staat is opgeleverd en er opleverpunten zijn. Edelwonen Beheer is dan afhankelijk van de nog te ontvangen facturen voor het herstellen van de opleverpunten.